تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

نظریه های مشورتی

حق اولاد

نظریه مشورتی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد فرزند سوم

مجله کارگزینی – نظریه مشورتی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد فرزند سوم (شماره ۱۳۷۳۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹) باسمه تعالیبرادر ارجمند جناب آقای…