تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

ویدیو های آموزشی

دوره آموزشی قوانین و مقررات اداری و استخدامی

مرکز یادگیری آزاد و الکترونیک دانشگاه خوارزمی برگزار می کند: دوره آموزشی قوانین و مقررات اداری و استخدامی (قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی قوانین و مقررات مربوط) لینک ثبت…