تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

عیدی پایان سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان

توسط هیات ویزران تصویب شد! متن مصوبه عیدی ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران…