تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

آیا صادرکننده چک در هر شرایطی قابل تعقیب کیفری است؟

✅مطابق قانون صدور چک؛ در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

🔸در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

🔸هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

🔸چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

🔸هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

🔸در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *