تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

بخشنامه افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۳ (بخشنامه شماره ۸۱ مستمری‌ها)

حوزه: معاونت بیمه ای
بخشنامه افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۳ (بخشنامه شماره ۸۱ مستمری‌ها)

شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۱۳۴۴

تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

سازمان تامین اجتماعی

معاون محترم …

مدیر کل محترم ستادی…

مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان …

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)


در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای عالی کار و تصویب نامه شماره ۲۴۲۴۸ت ۶۲۵۶۸ھ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ هیات محترم وزیران میزان افزایش مستمری و کمکهای جنبی به همراه مبالغ متناسب سازی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین گردیده است:

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی)

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن به میزان ۳۵ سی و پنج درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۲۲% (بیست و دو درصد) به علاوه مبلغ ثابت ۶،۹۰۰۷۸۰ (شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد ریال) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۳

۱_ حداقل میزان مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ، ماهیانه مبلغ ۷۱،۶۶۱۸۴۰ ریال تعیین می‌شود.


۲- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروههای ذیل از شمول بند (۱) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا به میزان ۳۵ سی و پنج درصد می‌باشد:


۲-۱- مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور


۲-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.

۲-۳- مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


۲-۴- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی


۲-۵- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶)


۲-۶- مستمری بگیران از کارافتاده جزئی

ج) میزان کمکهای جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی ،سازمان میزان کمکهای جنبی در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- حق سنوات
حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه اصلی و ارفاقی آن دسته از مستمری بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (۵) با موضوع مزایای جنبی مستمری بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ حال پرداخت می‌باشد در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵،۰۰۰ (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

۳_ کمک هزینه مسکن

میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ۲،۷۰۰،۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

۴- کمک به تامین معیشت مستمری بگیران

میزان کمک به تامین معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلیو بازماندگان به مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

هـ) لیستهای پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱- کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری، نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت مستمری فروردین ماه اقدام نمایند.
۲- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پروندههای مستمری به سایر شعب میبایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسوولین ذی ربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد.
۳- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

– به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران در سال جاری مشارکت داشتهاند اعم از کارکنان ستاد مرکز ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی) دستور اداری پرداخت حق الزحمه مربوطه متعاقبا صادر خواهد شد.


مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را بر عهده دارد.


مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمری ها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای ،رسمی، آمار و فناوری اطلاعات امور مالی منابع انسانی و ادارات کل استانها و مسوولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میرهاشم موسوی

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *