تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری

دانلود فایل PDF دستورالعمل (کلیک کنید)
دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری

مجله کارگزینی – نامه دبیر شورای عالی اداری موضوع ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری (نامه شماره ۲۸۲۱۰ مورخ ١٤٠٣/٠٣/٢٩)

باسمه تعالی

اعضای محترم هیات دولت،

استانداران و فرمانداران محترم سراسر کشور

مدیران و رؤسای محترم تمامی دستگاههای اجرایی کشور

موضوع: ابلاغ مصوبه دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری

با سلام و احترام
به استناد ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است به پیوست مصوبه دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری به شماره ۴۷۷۴۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ که در جلسه ۱۹۱ شورای عالی اداری تصویب و به امضای سرپرست محترم ریاست جمهوری رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌شود.

ميثم لطیفی

معاون رئیس جمهور

دبیر شورای عالی اداری

دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری

باسمه تعالی
اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری به استناد ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تشکیل شد و موارد زیر به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اداری در (۸) ماده و (۳) تبصره به تصویب رسید.

به منظور اجرای ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و با استناد به بند (۴) ماده (۱۱۵) این قانون و در امتداد تحقق اهداف اسناد بالادستی نظام اداری از جمله بند (۱۰) سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید تصویب شد.

دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری

ماده ۱- وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه حسب وظایف قانونی خود گزارش ضرورت وجودی واحد سازمانی در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری استان شهرستان و بخش شامل موارد زیر را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

۱- وظایف قانونی دستگاه اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری؛

۲- فهرست وظایف و خدمات واحدهای خارج از مرکز

۳- تواتر خدمات در حال ارائه واحدهای موجود در سطوح تقسیمات کشوری به تفکیک سه سال گذشته

۴- گردش کار ارائه خدمت در سطوح تقسیمات کشوری؛

۵- دلایل توجیهی ضرورت ارائه خدمت توسط دولت در سطوح تقسیمات کشوری؛

٦- مشخصات واحدهای غیر دولتی که قابلیت ارائه خدمت مشابه دارند یا در حال ارائه خدمت مشابه هستند (شامل شهرداریها بخش خصوصی شرکتهای دانش بنیان کارگزاران و کاروران غیر دولتی و نظایر آن)؛

۷- تعداد پستهای سازمانی و نیروی انسانی موجود به تفکیک سطوح تقسیمات کشوری؛

ماده ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از اجرای ماده (۱) توسط دستگاههای اجرایی نسبت به بررسی کارشناسی اقدام نموده و نتایج بررسی خود را در خصوص عدم ضرورت یا ضرورت وجود واحد سازمانی در سطوح تقسیمات کشوری استان شهرستان و بخش اعلام نماید.

ماده ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات در صورت احراز عدم ضرورت وجود واحد سازمانی موجود در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری استان شهرستان و بخش نسبت به انحلال واحد سازمانی مربوطه اقدام و به منظور تعیین تکلیف پستهای سازمانی نیروی انسانی و اموال و تجهیزات، کارگروهی را با عضویت نمایندگان ستاد دستگاه اجرایی مربوطه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل دهد.

ماده ۴- در صورت احراز ضرورت وجود واحد سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) در سطوح تقسیمات کشوری پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تمامی واحدهای وابسته به دستگاه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند

تبصره ۱- ایجاد واحد سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) در سطوح تقسیمات کشوری منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران است.

تبصره ۲- فهرست دستگاههای وابسته به یک وزارتخانه که در سطح استانی قابل ادغام تحت مدیریت واحدنباشند پس از اعلام دستگاه و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- دستگاه‌های وابسته به یک وزارتخانه که در سطح استانی قابل ادغام تحت مدیریت واحد نباشند واحدهای عمومی آنها تمامی وظایف موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶) شامل روابط عمومی حراست گزینش فناوری اطلاعات مدیریت بحران پدافند غیر عامل حقوقی و عناوین مشابه (به استثنای اداری و مالی) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ادغام می‌شوند.

ماده ۵- در شهرستان مرکز استان، واحد شهرستانی ایجاد نمی‌شود و واحدهای موجود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در واحد استانی آن دستگاه اجرایی در مرکز استان ادغام می‌شوند.


ماده ۶- سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظفند نسبت به اصلاح و جابجایی بودجه (ملی استانی و….) و اعتبارات مرتبط با واحدهای انحلالی یا ادغامی در این مصوبه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله بند «ب» ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به نحو مقتضی در لوایح بودجه سنواتی اقدامات لازم را اعمال نمایند.


ماده ۷- سازمان اداری و استخدامی کشور پس از اجرای این مصوبه با توجه به توسعه فناوری شرایط محیطی و واگذاری امور تصدی دستگاههای اجرایی هر پنج سال یکبار ضرورت وجود واحدهای سازمانی موجود دستگاههای اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری را مورد بازبینی قرار داده و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.

ماده ۸ – وزرا و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و استانداران مسئول حسن اجرای این مصوبه هستند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بر اجرای این مصوبه نظارت و گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی را به شورای عالی اداری ارائه کند.

محمد مخبر

سرپرست ریاست جمهوری

اینستاگرام مجله کارگزینی

https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa

تلگرام مجله کارگزینی

http://t.me/+eRSSofhaSpo4ZGNk

بله مجله کارگزینی

https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk

ایتا مجله کارگزینی

https://eitaa.com/joinchat/2472476892Cc49c00e72f

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *