تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

دفترچه راهنمای دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور

دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور

مجله کارگزینی – با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، به ‌منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستگا‌ه‌های اجرایی کشور، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای استخدام در دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور به شرح دفترچه راهنمای آزمون زیر اعلام می‌گردد

شرایط عمومی داوطلبان 

۱ – داشتن تابعیت ایران؛  

۲ – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛  

۳ – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛  

۴ – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛  

تبصره : با عنایت به ماده (۸) مصوبه شماره ۶۷۹۵/۱۴۰۰/دش مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی، نخبگانی که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند، می توانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ثبت نام نمایند.

 این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداکثر تا یکسال(۱۲ ماه) پس از تاریخ برگزاری آزمون، نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود به دستگاه اجرائی استخدام کننده اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذکور در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و بکارگیری آنها  کان لم یکن تلقی می شود. همچنین صدور شماره مستخدم، انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حکم کارگزینی در بازه زمانی تعیین شده منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشد. 

۵ – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری  که  استخدام می شوند؛  

۶ – عدم اعتیاد به  دخانیات  و مواد مخدر؛  

۷ – نداشتن  سابقه محکومیت جزایی موثر؛  

۸ – عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح؛  

۹ – داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگا ههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛

۱۰ – به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاهها ی اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در  امتحان مشترک فراگیر  در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند .

تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد. 

۱۱  –  داشتن حداقل سن بیست (۲۰) سال تمام و داشتن حداکثر چهل (۴۰) سال تمام  برای  استخدام  و برای متخصصین  با مدرک تحصیلی  دکتری  چهل و پنج (۴۵)  سال  تمام بر اساس بند (الف) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری.  

 تبصره ۱: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشند . 

تبصره ۲: موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: 

 • پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
 • داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛
 • داوطلبانی که به  صورت غیررسمی و تمام وقت در  وزارتخانه ها  و موسسات و شرکت های  دولتی، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها، شرکت های بیمه های دولتی، شهرداری ها  و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کم دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به  میزان  مدت خدمت غیررسمی آنها. 

تبصره ۳ : به موجب بند(الف) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب که در متن دفترچه راهنمای ثب تنام امتحان مشترک فراگیر درج گردیده، اضافه خواهد شد. 

حداکثر سنوات قابل افزایش برای تاهل و داشتن فرزند، پنج(۵) سال می باشد. امتیازات فوقالذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند وی، بالای ۵/۲ نباشد. مبنای تع ن نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر میباشد. 

مواد آزمون 

الف – آزمون عمومی  

مواد آزمون عموم ی عبارتند از: 

دفترچه راهنما

بصره ۱: سوالات تسلط بر مبانی اسلامی – انقلابی از منابع زیر خواهد بود:   

 • ولایت فقیه، امام خمینی (ره)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
 • طرح کلی اندیشه اسلام ی در قرآن، انتشارات صهبا
 • جدال دو اسلام ،حضرت امام خمینی (ره)، دفتر نشر معارف

تبصره ۲ : سوالات آشنایی با اسناد و قوانین بالادستی از منابع زیر خواهد بود :  

 • قانون اساسی
 • بیانیه گام دوم
 • برنامه هفتم توسعه

تبصره ۳ : مواد آزمون عمومی برای مشاغل مرتبط با دستگاه »حوزه هنری انقلاب اسلامی« در بخش شرایط اختصاصی دستگاه ذکر شده است. 

ب – آزمون تخصصی و اختصاصی  

سوالات حیطه های تخصصی و اختصاصی در امتحان مشترک فراگیر با توجه به شغل مورد نظر تعین شده و مواد آزمون سوالات تخصصی و اختصاصی برای هر یک از مشاغل به تفکیک دستگاههای اجرایی در بخش هشتم همین دفترچه مشخص شده است. 

تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون تخصصی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای و با ضریب مندرج در جداول بخش هشتم می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک  سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد. 

امتیازات و سهمیه های قانونی  الف) سهمیه  ایثارگران  

جذب ایثارگران  مورد تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران از  طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و از محل سهمیههای قانونی ۲۵ و ۵ درصد از مجموع مجوزهای هر یک از دستگاههای اجرایی و با  رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:  

با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ٢٥ درصد ایثارگران در  دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر مشخص گردیده است. داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه  مذکور صرفاً باید شغل محله ای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ٢٥ درصد را انتخاب نمایند.  

ایثارگران متقاضی بهرهمندی از سهمیه استخدامی ٢٥ درصد موضوع ماده(٢١) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران برای ثبتنام و بهرهمندی از سهمیه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجا یا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأ د گردد. در صورت عدم تأ د بنیاد مذکور داوطلبان مجاز به انتخاب شغلمحلهای مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمیباشند.

 • – جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشند .
 • – آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه ٢٥ درصد ایثارگران با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد پذیرفته میشوند، م یتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند.
 • – سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ٥ درصد ایثارگران در دفترچه راهنمای ثب تنام امتحان مشترک فراگی ر مشخص و از سهمیه سای ر داوطلبان  مجزا  گردیده است و داوطلبان ایثارگ ر برای  اعمال سهمیه  مذکور صرف اً باید شغلمحلهای مشخص شده در سهمیه  ایثارگران ٥ درصد  را انتخاب نمایند.  
 • – کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگی ر برای مشمولین سهمیه ٢٥ و ٥ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمیباشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیهها در شغلمحلهای سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر در شغل مربوط الزامی است .

۵ – استخدام مازاد بر سهم یه استخدامی(۲۵ درصد و ۵ درصد) ا یثارگران  در صورت کسب حد نصاب آزمون، از طر یق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفاً در مرحله معرفی افراد برای  بررسی مدارک و تا قبل از معرفی افراد به مرحله ارز یابی تکمیلی در همان شغل محل جنسیت امکان پذیرم باشد . 

تذکر : 

۱ – معرفی نهایی ایثارگران در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفاً از میان آن دسته از ایثارگران واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبت نامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه ایثارگران صورت گرفته باشد . 

۲ – در صورتی که داوطلب ایثارگری براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد .

۳ – پس از انجام ارز یابی تکمیلی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، در مرحله ارز یابی تکمیلی انجام خواهد پذیرفت.

ب) سهمیه معلولین 

جذب معلولین مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و از   محل  سهمیه   قانونی سه(۳) درصد (قانون جامع حمایت از معلولان) از مجموع مجوزهای هر یک از دستگاههای اجرایی و با  رعایت ساز و کارهای  ذیل صورت می پذیرد:  

۱  –  سهمیه   استخدامی  مربوط  به   مشمولین  سهمیه  ۳  درصد معلولین مورد  تأیید  سازمان بهزیستی کشور در  دفترچه راهنمای ثبتنام امتحان مشترک فراگیر مشخص  گردیده است. داوطلبان معلول تأیید شده مشمول این  سهمیه، برای  اعمال سهمیه  مذکور صرفاً باید شغل محله ای مشخص شده در  سهمیه معلولان  را انتخاب نمایند.  

۲ – معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام  میشوند را داشته باشند. 

۳ – بر اساس ماده(۵) آ ننامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از مامور یت کاری آنها نباشد، بلامانع میباشد. 

۴  –  استخدام  مازاد  بر  سهمیه  استخدامی  ۳  درصد معلولین در صورت کسب حد نصاب، از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از معرفی افراد به مرحله ارزیابی تکمیلی در همان شغلمحل جنسیت امکانپذیر میباشد. 

تذکر : 

۱ – معرفی نهایی معلولین در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفاً از میان آن دسته از معلولین واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبتنامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه معلولین صورت گرفته باشد . 

۲ – در صورتی که داوطلب معلول براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغ لمحل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.  

۳ – پس از انجام ارزیابی تکمیلی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، برای مرحله ارزیابی تکمیلی انجام خواهد پذیرفت.

ج) سایر امتیازات  

۱. بومی شهرستانی(به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز  استانها)

داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) نسبت به سایر داوطلبان غی ر بومی دارای اولویت میباشند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد. »نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد(۴۰٪) برای حیطه عمومی و شصت درصد(۶۰٪) برای حیطه تخصصی و اختصاصی) با ضریب »یک و چهاردهم«(۴/۱) محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد«. 

تذک ر: امتیاز مطروحه پس از تع ن حد نصاب و قبل از معرفی افراد مشمول برای سای ر مراحل استخدام، محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.  

۲. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

به ازای  تاهل و نیز هر فرزند دو(۲) درصد، مجموعاً حداکثر تا ده(۱۰) درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه میشود . 

تذکرات:  

۱. امتیازات مطروحه در بند فوقالذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۵/ ۲ نباشد. مبنای تع ن نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر مشترک میباشد . 

۲. امتیاز  مطروحه پس از تع ن حد نصاب و قبل از معرفی افراد مشمول برای  سایر مراحل استخدام، محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.  

۳. با توجه به اینکه محاسبه امتیازات فوق الذکر ب ر اساس اطلاعات خود اظهاری داوطلبان در بازه زمانی ثبت نام ملاک عمل قرار می گیرد، لذا در صورتی که در مرحله بررسی مدارک و مستندات، داوطلب فاقد مدارک مثبته باشد، از سایر فرآیند استخدام حذف می شود. 

۳. حافظین قرآن  

براساس مصوبه شورا ی توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی، ۱۰ درصد به امتیاز آزمون کتبی و به همین  میزان به ارز یابی تکمیلی برای حافظان قرآن دارا ی درجات ۱ تا ۳ برای تمام مشاغل لحاظ خواهد شد . 

مراحل ثبت نام 

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ تا پایان روز شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳ انجام خواهد شد.

به متقاضیان تاکید میشود در مدت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند . 

الف) مطالعه شرایط  آزمون 

داوطلب متقاضی آزمون فراگیر، باید در زمان ثبتنام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیداً توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبتنام در آزمون اقدام نمایند. 

ب) تهیه فایل اسکن شده از مدارک 

۱. عکس پرسنل ی : داوطل ب باید  یک قطعه  عکس پرسنلی خود را  با مشخصات زیر ، اسکن  نموده و  فایل آن را  برای ارسال از طریق سامانه ثبتنام اینترنتی در اختیار داشته باشد:  

 • عکس ۴۳(تمام رخ) که در سا ل جاری گرفته شده باشد؛  
 • با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰۳۰۰ پیکسل باشد؛
 • تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛
 • حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛  
 • حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده  باشد؛  
 • حتیال امکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛

تذکر ۱: اسکن و استفاده از  عکس روی کارتهای شناسایی(کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تذکر ۲: عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد .

تذکر ۳: در صورت ارسال عکس غیر معتبر ، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق  شرکت  در آزمون از  وی سلب می گردد. لازم به ذکر است  با  توجه  به  مشکلات به  وجود آمده در  آزمونهای بکارگیری، درخصوص اشتباه در  ارسال عکس داوطلبان، که  این موضوع اکثر اً برای داوطلبانی که در کافینت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود  را توسط کافینت ها انجام می دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً  نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نماد تا اشتباه  عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و  مطابق مقررات با وی رفتار  خواهد شد. 

۲. کارت مل ی : داوطلب باید تصویر کارت ملی خود را به صورت فایل با فرمت JPG و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد و حاشیه های زائد حذف و ترجیحاً رنگی باشد. 

ج) پرداخت وجه 

متقاضیان واجد شرایط، باید با مراجعه به منوی »آزمون« در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه »پرداخت هزینه« کلیک کرده و مبلغ ۳/۶۸۰/۰۰۰ ریال هزینه ثبتنام در آزمون را به اضافه ۴۰/۰۰۰ ریال هزینه خدمات پیامکی پرداخت نمایند. جهت این امر، داشتن کـارت بـانکی به همـراه رمـز اینتـرنتی و کد CVV2 مورد نیاز میباشد. 

»توکن پرداخت«، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق، جهت پرداخت هزینه ثبتنام به داوطلب اختصاص مییابد. لذا ضروری است داوطلبین، این کد »توکن پرداخت« را ( که به شماره  تلفن همراه داوطلب نیز پیامک می گردد) تا پایان مراحل ثبت نام و دریافت »کد رهگیری« نزد خود نگهداری نمایند. همچنین این کد، با شماره ملی و شماره تلفن همراه ثبت شده در ابتدا ی فرآیند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود . 

تذکر ۱: در صورتی که داوطلب بلافاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبتنام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشته باشد، با در دست داشتن کد رهگیری پرداخت، می تواند در زمان دیگری اقدام به ثبت نام نماید. برای این امر، می بایست از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه »ثبتنام در آزمون« را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، اقدام به ثبت نام نماید. 

تذکر ۲: در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیتآمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت خود دسترسی نداشته  باشد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه »بازیابی کد رهگیری/توکن« را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان پیامک می شود.  

تذکر ۳: به ثبتنامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیگردد. 

د) شروع فرآیند ثبت نام   

فرآیند ثبتنام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید . 

مرحله ۱: بارگذاری مدارک 

در این بخش، مدارک مشخص شده در »بند ب« بارگذاری می گردد . 

مرحله ۲: اطلاعات فردی 

مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت می گردد . 

مرحله ۳: اطلاعات تحصیلی 

اطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه می گردد . 

مرحله ۴: سهمیه و سابقه کار 

در این مرحله، سهمیه و سابقه کار(صرفاً مواردی که در همین دفترچه مورد تأیید است) وارد می شود  مرحله ۵: شغل مورد درخواست 

در این مرحله، سامانه با توجه به اطلاعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلی، شغلهای قابل انتخاب را به داوطلب نمایش داده و داوطلب می تواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان شغل مورد درخواست خود، انتخاب نماید . 

تذکر: داوطلب، فقط حق  انتخاب یک شغل را خواهد داشت. 

مرحله ۶: اطلاعات تکمیل ی 

اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت میباشد . 

محل دقیق برگزاری آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذکر می گردد.  

مرحله ۷: کد رهگیری 

تاکید میگردد صرفاً در صورتی ثب تنام فرد به پایان میرسد که داوطلب وارد این مرحله شده و از سامانه »کد رهگیری« دریافت نماید. 

 • ویرایش اطلاعات

در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان م یتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش »ویرایش اطلاعات« اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند . 

نکته بسیار مهم: در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتماً میبایست دوباره تمامی ٧ مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغ رات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود. 

 • زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت  در آزمون ، از روز ۹ مردادماه ماه ۱۴۰۳ برای مشاهده و  پرینت بر روی  سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۳ در تهران و در صورت لزوم در مراکز استانها و شهرستانها حسب مورد، برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذک ر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تأ د اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت . 

 • اعلام نتایج آزمون کتبی مشترک فراگیر زمان اعلام نتایج  آزمون کتبی مشترک فراگیر، یک ماه پس از برگزاری آزمون خواهد بود. 

اینستاگرام مجله کارگزینی

https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa

تلگرام مجله کارگزینی

http://t.me/+eRSSofhaSpo4ZGNk

بله مجله کارگزینی

https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk

ایتا مجله کارگزینی

https://eitaa.com/joinchat/2472476892Cc49c00e72f

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *