تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

عدم ابطال مصوبه پرداخت هدیه نقدی بن کارت به کارکنان شهرداری به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا

عدم ابطال مصوبه پرداخت هدیه نقدی بن کارت به کارکنان شهرداری به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا

دادنامه شماره ۲۱۹۱۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه رأی: مصوبه شماره ۲ از صورتجلسه شماره ۴۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شازند در خصوص پرداخت هدیه نقدی بن کارت به کارکنان شهرداری به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا و نامه شماره ۱۲/۲۴۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شهر شازند که با عنایت به مصوبه فوق‌الاشاره تعداد ۴۱ نفر پرسنل این شهرداری جهت دریافت هدیه مذکور معرفی گردیده‌اند ابطال نشد»

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۱۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی بمانی

طرف شکایت: ۱ـ شورای اسلامی شهر شازند ۲ـ شهرداری شهر شازند

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۲ از صورتجلسه شماره ۴۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شازند

۲ـ ابطال نامه شماره ۱۲/۲۴۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شازند

عدم ابطال مصوبه پرداخت هدیه نقدی بن کارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲ از صورتجلسه شماره ۴۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شازند و ابطال نامه شماره ۱۲/۲۴۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شازند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شهرداری شازند طی نامه شماره ۲۲۳۵۵/۱۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ از شورای اسلامی شهر شازند درخواست می‌کند که با عنایت به در پیش بودن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت مقام شامخ مادر و روز زن، مبلغی به عنوان هدیه نقدی به کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، مدت معین و شاغل در شهرداری مذکور پرداخت نماید شورای اسلامی شهر شازند بدون توجه به آئین نامه ابطال شده، موضوع را در جلسه شماره ۴۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ مطرح و در بند ۲ صورتجلسه مذکور با درخواست شهرداری موافقت و موضوع را مصوب می‌نماید و به دلیل عدم وجود سرفصل بودجه در این خصوص، موافقت خود را به این نحو اعلام می‌دارد که این پاداش از محل هزینه ردیف ۱۶۰۲۰۱ مربوط به بن‌ها و کمک‌های غیر نقدی که در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده پرداخت گردد. بند ۲ مصوبه مورد تصویب کمیته تطبیق قرار نگرفته است. بنابراین اولاً: موضوع پرداخت وجوه غیر نقدی به دلیل تکراری بودن و مشخص نبودن سقف پاداش‌های پرداختی مورد تأیید کمیته انطباق قرار نگرفته است. ثانیاً: مصداق بارز تبعیض و ناقض ماده ۳۸ قانون کار و برخلاف اصول۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که رعایت اصلی برابری و حمایت قانون از افراد را مدنظر قرار دارد می‌باشد و پرداخت آن به همه به جز یک نفر مخالف اصل کرامت و بزرگ منشی ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن می‌باشد. ثالثاً: بر خلاف بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شهرداران می‌باشد که بیان می‌دارد: (تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری بیش از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور می‌باشد) بنابراین به لحاظ مغایرت با قوانین و مقررات ابطال مصوبـه شمـاره ۲ از صورتجلسه شماره ۴۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شازند و ابطال نامه‌ی شماره ۱۲/۲۴۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شازند از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: مصوبه شماره ۲ از صورتجلسه شماره ۴۴ موضوع ۱/۱۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شازند

مصوبه شماره ۲- نامه شماره ۲۲۳۵۵/۱۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شهرداری شازند: با عنایت به در پیش بودن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت مقام شامخ مادر و روز زن موافقت می‌گردد شهرداری نسبت به پرداخت هدیه نقدی بن کارت به ازای هر نفر از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی مدت معین شاغل در این شهرداری تا ۴۲ نفر هر نفر معادل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال جمعاً تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ریال از محل هزینه ردیف ۱۶۰۲۰۱ بن‌ها و کمک‌های غیر نقدی که در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی گردیده است و بنا بر تایید شهردار محترم شهر شازند و در صورت رضایت از عملکرد هر یک از پرسنل شهرداری اقدام نماید.

ب: نامه شماره ۱۲/۲۴۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شازند

شهردار محترم شهر شازند

با سلام و احترام

با عنایت به مصوبه شماره ۲ صورتجلسه شماره ۴۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر، به پیوست لیست ۴۱ نفر پرسنل این شهرداری جهت پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام شامخ مادر و روز زن (هر نفر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال جهت واریز به بن کارت) حضورتان ارسال می‌گردد. لذا خواهشمند است دستورات مقتضی مبذول فرمایید. ـ امور اداری و کارگزینی شهرداری شازند”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شازند و شهرداری شهر شازند به موجب لوایح جداگانه به شماره‌های ۱۹۲۴/ش مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ و ۱۴۰۱۲۲۰۵۷۸۷۳۱۴۴۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:

“۱ـ با عنایت به خواسته شاکی مبنی بر صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره ۲ از صورتجلسه شماره ۴۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ ، شورای اسلامی شهر شازند و ابطال نامه شماره ۱۲/۲۴۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شازند می‌باشد که مستند ارائه شده دادنامه شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که به هیچ عنوان مکاتبه صورت پذیرفته بر مبنای آیین‌نامه امور استخدامی نبوده است لذا استناد به آن جهت اثبات خلاف قانون بودن نامه و مصوبه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۲ـ شاکی پرونده مدعی است عدم پرداخت موضوع نامه در حق ایشان ناقض ماده ۳۸ قانون کار بوده است در صورتی که موضوع نامه به هیچ عنوان پرداخت مزد نبوده است و نمی‌توان به این ماده اشاره نمود.

۳ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه روند قانونی از جمله اخذ مجوز از کمیته انطباق صورت نپذیرفته به استحضار می‌رساند پس از اشاره کمیته انطباق به این موضوع که پرداختی نباید بیشتر از سقف تعیینی در بودجه مصوب باشد و میزان پاداش و کمک‌های سالانه طی جدولی اعلام تا از حد نصاب خارج نشود شهرداری شازند طی نامه شماره ۲۴۷۰۰/۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ جدول و بودجه تعیینی را به ریاست کمیته انطباق منعکس و مشخص گردید تا آن تاریخ ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۵ ریال بر اساس مصوبه شورای اسلامی و کمیته تطبیق پرداخت گردیده بود که از ردیف بودجه‌ای مصوب که ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ ریال بوده است مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۵ ریال امکان پرداخت وجود داشته که با لحاظ آن شهرداری اضافه پرداختی نداشته که پس از ارسال، اعضای کمیته انطباق طی بند ۲ مصوبه که طی شماره ۳۱۷۵۱۵/۹۹/۸۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ با رعایت قوانین مورد اعتراض واقع نگردید و عملاً این ادعای شاکی نیز به نظر فاقد وجاهت قانونی است.

۴ـ دلیل عدم پرداخت به شاکی پرونده این است که در مصوبه شورای اسلامی پرداخت منوط به رضایت از عملکرد هر یک از پرسنل بوده است و عدم پرداخت به دلیل عدم رضایت شهردار از عملکرد شاکی بوده است قابل ذکر است نهایتاً این موضوع به ارجاع پرونده به دادگستری منتج و دادنامه‌های پیوست در خصوص آن صادر گردید.

۵ ـ در لایحه تقدیمی شاکی به موارد دیگری از جمله پرداخت پاداش نیز اشاره شده است که طی پرونده کلاسه ۰۰۰۲۱۳۰ در آن هیأت محترم در حال رسیدگی است و بر اساس ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری این ادعا نیز فاقد وجاهت قانونی است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۴۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه پیش‌بینی پرداخت هدیه نقدی بن کارت به کارکنان شهرداری در مقررات مورد شکایت برمبنای محل هزینه ردیف ۱۶۰۲۰۱ در بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری شازند با عنوان بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی صورت گرفته، لذا مصوبه شماره ۲ از صورتجلسه شماره ۴۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ و نامه شماره ۲۴۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شورای اسلامی شهر شازند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مجله کارگزینی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *