تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

کسب ۶۰ امتیاز از فعالیت‌ های آموزشی و پژوهشی جهت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون کافی است

کسب ۶۰ امتیاز از فعالیت‌ های آموزشی و پژوهشی جهت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون کافی است

رأی شماره ۱۷۸۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ردیف (۵) ذیل بند (ب) با عنوان شرایط اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ( PH.D ) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان) که کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌ های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را از شرایط پذیرش در مقطع دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) قرار داده است ابطال شد»

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸         شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۳۶۹

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مزدک نصوری

طرف شکایت: دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (۵) ذیل بند (ب) با عنوان شرایط اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ( PHD ) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (۵) ذیل بند (ب) با عنوان شرایط اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ( PHD ) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار عالی می‌رساند دانشگاه علامه طباطبایی تهران در راستای پذیرش استعدادهای درخشان جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری مبادرت به تصویب و اعلان شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان «آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱» نموده است. در ردیف ۵ بند ب (شرایط اختصاصی) شیوه‌نامه مزبور چنین تصریح شده است: « کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه». بنابراین، دانشگاه علامه طباطبایی، پذیرش استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی را منوط به این کرده است که متقاضیان بتوانند حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و … را از پیوست‌های شیوه‌نامه مذکور کسب نمایند. این در صورتی است که مطابق آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص تغییر نحوه امتیازدهی به سوابق پژوهشی و آموزشی و اصلاحیه شماره ۳۴۳۶۰/۲۱/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ در خصوص کاهش حداقل امتیاز لازم برای پذیرش از ۷۰ به ۶۰ و اصلاحیه شماره ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ در خصوص تفویض اختیار تعیین شاخص‌ها و نحوه محاسبه امتیازات سوابق تحصیلی به دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ از آیین‌نامه یاد شده، تمامی دانشگاه‌های دولتی مکلف هستند که کسب ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و … را به عنوان حداقل امتیاز قابل قبول جهت پذیرش استعدادهای درخشان مناط اعتبار قرار دهند و تنها مجاز هستند که نحوه و چگونگی محاسبه امتیازات سوابق تحصیلی را بنا به صلاحدید خود تعیین نمایند و لاغیر. مع‌الاسف، دانشگاه علامه طباطبایی برخلاف ابلاغیه‌ها و اصلاحیه‌های آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مذکور در سطور فوق‌الاشعار) به طور غیرقانونی و غیرمنصفانه مبادرت به افزایش حداقل امتیاز پذیرش از ۶۰ به ۷۰ نموده است، در حالی که وزارت علوم و تحقیقات، امتیاز پذیرش را از ۷۰ به ۶۰ کاهش داده است و بدین ترتیب،چنین تصمیمی خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده (دانشگاه علامه طباطبایی) می‌باشد و در مغایرت با مقررات مصوب مرجع ذیصلاح و بالادستی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) قرار گرفته است. از آنجایی که این اقدام غیرقانونی دانشگاه علامه طباطبایی دارای جنبه عام الشمول می‌باشد و سبب محروم شدن عده کثیری از نخبگان و استعدادهای درخشان کشور جهت ثبت نام و قبولی در پذیرش بدون آزمون دوره دکتری این دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ می‌گردد که جبران آن غیر ممکن است؛ مستنداً به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۱۲ و ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ( PHD ) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان)

دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس آیین‌نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ آیین‌نامه یاد شده از میان متقاضیان واجد شرایط برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ در رشته‌های مندرج در جدول، بدون شرکت در آزمون، دانشجوی دکتری می‌پذیرد. شرایط داوطلبان و مشخصات رشته/ گرایش‌ها، به شرح ذیل می‌باشد:

…….

ب ـ شرایط اختصاصی

…….

۵ ـ کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه

…….

 ـ معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی گروه استعدادهای درخشان”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

 

اولاً مطابق جزء (۵) بند (ج) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، «برنامه‌ریزی ‌برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و ‌هدایت آنها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در زمینه علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذیصلاح» از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارتخانه یادشده است. ثانیاً به موجب ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه ۵۰۲ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین سیاست‌ها و راهنمایی‌های عملیاتی به منظور شکوفاسازی استعدادهای درخشان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب طرح‌ها، آیین  نامه  ها و برنامه  های آموزشی خاص استعدادهای درخشان، تعیین ضوابط و مقررات مورد نیاز برای اجرای برنامه  های مصوب، تعیین ضوابط و معیارهای انتخاب دانشگاه‌ها و مراکز اجرایی و… از جمله وظایف و اختیارات شورای مذکور است و در همین راستا، آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) رسیده است. نظر به اینکه کاهش حدنصاب لازم از جداول ارزشیابی امتیازات پژوهشی، آموزشی و مصاحبه به ۶۰ امتیاز (تعدیل حداکثر ۱۰ امتیاز از ۷۰ امتیاز فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته) به موجب مصوبه جلسه شماره ۶۱ مورخ ۴/۶/۱۳۹۴ شورای هدایت استعداد درخشان (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۱۷۰۷/۲ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۴ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و منع دانشجویان درخصوص استفاده از حداقل اعلامی (۶۰ امتیاز) خارج از حدود اختیارات دانشگاه علامه طباطبایی است، لذا ردیف (۵) ذیل بند (ب) با عنوان شرایط اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ( Ph.D ) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان) که کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را از شرایط پذیرش در مقطع دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) قرار داده، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *