تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

تشریح ابعاد اجرای دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام حکم کارگزینی

حکم کارگزینی
تشریح ابعاد اجرای دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام حکم کارگزینی

مجله کارگزینیدادنامه اخیر دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد و تاکید بر لزوم تاثیر امتیازات ترمیم حقوق در سایر اقلام حکم کارگزینی دارای اعاد مختلفی است که در مجله کارگزینی مورد بررسی قرار می گیرد.

پیشینه موضوع

شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در مصوباتشان تاکید داشتند که ارقام حاصل از «امتیاز ترمیم حقوق» مشمول کسور بازنشستگی می‌ باشد و علاوه بر محاسبه در «پاداش پایان‌خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی»، در محاسبه «مستمری بازنشستگی» نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

با وجود مصوبات شوراهای صدرالاشاره، در دستگاه های اجرایی دیدگاه ها متفاوتی (به شرح زیر) وجود داشت و و اقدامات متفاوتی نسبت به تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام صورت گرفت:

  • دیدگاه بدبینانه: بند «ترمیم حقوق» در هیچکدام از اقلام حکم کارگزینی و حتی در محاسبه «پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی» نیز قابل محاسبه نیست.
 
  • دیدگاه واقع گرایانه: بند «ترمیم حقوق» علاوه بر تاثیرگذاری در «پاداش پایان‌خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی»، در محاسبه «مستمری بازنشستگی» نیز قابل محاسبه است.
 
  • دیدگاه تمامیت خواهانه: بند «ترمیم حقوق» جزئی از «حقوق ثابت» است و علاوه بر تاثیرگذاری در «پاداش پایان‌خدمت»، «ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی» و «مستمری بازنشستگی»، در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد (فوق العاده اضافه کار ساعتی، فوق ‌العاده ویژه، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و غیره) نیز احتساب خواهد شد.
 
  • دیدگاه اعتدال گرایانه: بند «ترمیم حقوق» جزء «فوق العاده های مستمر» تلقی می گردد و علاوه بر تاثیرگذاری در «پاداش پایان‌خدمت»، «ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی» و «مستمری بازنشستگی»، در محاسبه فوق العاده ویژه نیز مبنای عمل قرار می گیرد.
 

با توجه به برداشت های فوق، برخی از دستگاه های اجرایی (زیرمجموعه های وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهر سازی و …) با در نظر گرفتن اینکه بند «ترمیم حقوق» جزئی از حقوق ثابت و یا فوق العاده ای است که پرداخت آن بصورت مستمر انجام می شود، نسبت به اصلاح احکام کارگزینی کارمندان (و احتساب بند ترمیم حقوق در محاسبه سایر اقلام) اقدام نمودند.

افزایش ناشی از اجرای دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری برای گروه های مختلف کارمندی به چه میزان خواهد بود؟

کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی

با توجه به دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لزوم تاثیرگذاری “ترمیم حقوق” بر فوق‌العاده ویژه و نرخ اضافه‌کار ساعتی؛ مبالغ اضافه شده به دریافتی کارمندان به شرح زیر خواهد بود.

به کارکنان و مدیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دارای فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصد، مبلغ ۷۰۰ هزار تومان و به کارمندان و مدیران دارای فوق‌العاده ویژه ۳۵ درصد، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد. ارقام اضافه شده صرفاً بر روی آیتم فوق العاده ویژه تاثیرگذار است و با توجه به متن رای نمی توان آن را به فوق العاده های بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته تعمیم داد.

لازم به توضیح است که با توجه به اینکه فوق العاده ویژه از حاصل ضرب امتیازات اقلام حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر در ضریب ریالی سالیانه بدست می آید، ارقام اشاره شده فوق (۷۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان)، در سال‌های آتی به نسبت درصد افزایش ضریب حقوق، افزایش خواهد یافت)

معلمان

با توجه به اینکه درصد فوق‌العاده ویژه معلمان از فرمول ۳۵ و ۵۰ درصد تبعیت نمی کند و معلمان در سنوات اخیر از سقف فوق العاده ویژه بی بهره بوده اند، افزایش این گروه از کارمندان با توجه به رتبه شغلی، ارقام متفاوتی در حکم کارگزینی به شرح زیر خواهد بود.

مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، از حداقل ۱۲ درصد (برای معلمان بدو استخدام دارنده رتبه مقدماتی) و حداکثر ۲۷ درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر بهره هستند. فوق العاده ویژه معلمان در بدو استخدام ۱۲ درصد و در طبقه بندی مقدماتی، پایه و ارشد به ترتیب ضریب ۱۸، ۱۹ و ۲۴ درصد، خبره ضریب ۲۶ درصد و عالی ضریب ۲۷ درصد محاسبه و در احکام حقوقی فرهنگیان اعمال می شود. بر این اساس ارقام اضافه شده به مشمولین با توجه به رتبه ها از ۱۷۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.

کارکنانی که مشمول فوق العاده ویژه نیستند

کارکنانی که مشمول دریافت فوق‌العاده ویژه نیستند، صرفاً افزایش در نرخ اضافه‌کار ساعتی را خواهند داشت.

کارکنان وزارت بهداشت

با توجه به بهره مندی کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فوق العاده ویژه ۵۰ درصدی، میزان افزایش کارکنان این وزارتخانه به میزان ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

فوق العاده جذب هیات امنا

با توجه به اینکه فوق العاده جذب از فوق العاده ویژه تاثیر نمی پذیرد و رابطه این دو معکوس است، عملاً با اجرای دادنامه مورد اشاره و با توجه به صراحت متن رای، تغییر و افزایشی در نرخ فوق العاده جذب کارکنان وزارت بهداشت رخ نخواهد داد.

نرخ اضافه کار و حق التدریس

به نرخ اضافه‌کار ساعتی همه کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، غیر از مشمولین ماده ۱۲۴ (کارکنان مشاغل کارگری) مبلغ هشت هزار تومان (۸ هزار تومان) اضافه خواهد شد. (با توجه به توضیحات صدر یادداشت، این مبلغ در سال‌های آتی مشمول افزایش خواهد بود)

به نرخ هر ساعت تدریس کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ شانزده هزار تومان (۱۶ هزار تومان) اضافه خواهد شد و با توجه به اینکه نحوه محاسبه نرخ حق التدریس معلمان، متفاوت از سایر کارمندان است، به هر ساعت نرخ حق التدریس معلمان مبلغ چهارده هزار تومان (۱۴ هزار تومان) اضافه خواهد شد.

با توجه به تفاوت فرمول محاسبه اضافه کار مشمولین قانون نظام هماهنگ با مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش در نرخ اضافه کار مشمولین قانون نظام هماهنگ از ۲۳ هزار تومان تا ۳۳ هزار تومان خواهد بود.

مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

با توجه به وجود نظام های مختلف پرداخت، تشریح نحوه افزایش ناشی از اجرای دادنامه برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت قابل توجه خواهد بود.

سوالی که مطرح می شود این است که مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در صورت تاثیرگذاری کامل رقم ترمیم حقوق بر سایر اقلام حکمی، نظیر فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه و فوق العاده خاص (تلقی حقوق از رقم ترمیم حقوق) از چه میزان افزایش در سر جمع احکام کارگزینی برخوردار خواهند شد؟

افزایش ۵ تا ۱۳ میلیون تومانی مختص کدام کارمندان است؟

بنابر بررسی صورت گرفته و محاسبات انجام شده، برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، در صورت تاثیر رقم “ترمیم حقوق” به نرخ سال جاری و بصورت اِعمال کامل روی تمامی فوق العاده های صدرالاشاره (تلقی حقوق از رقم ترمیم حقوق)، با توجه به عنوان پست سازمانی فرد (از سطح کارشناس تا معاون وزیر) و سطح کارشناسی (پایه تا عالی)، بطور میانگین ماهانه افزایش بین ۵ تا ١٣ میلیون تومان برای مشمولین قانون نظام هماهنگ در انتظار خواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق و بررسی های صورت گرفته، میانگین کلی افزایش مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت چهل درصد خواهد شد.

آیا کارکنان شهرداری تغییری در احکام کارگزینی خواهند داشت؟

از آنجا که شهرداری های کل کشور از سال گذشته ترمیم حقوق را در سایر اقلام حکم کارگزینی لحاظ نموده اند عملاً با اجرای دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری، تغییر و افزایشی در حکم کارگزینی نخواهند داشت و دغدغه حذف ارقام حاصل از ترمیم حقوق را نخواهند داشت.

کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

با توجه به اینکه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سایر زیرمجموعه های این وزارت خانه، از ابتدا مبالغ حاصل از ترمیم حقوق را در سایر اقلام حکم کارگزینی لحاظ نموده اند و تنها در خرداد ماه سال جاری امکان پرداخت ارقام مذکور را نداشتند، مشمول تغییر و افزایشی در حکم کارگزینی و دریافت معوقه ماه های گذشته نخواهند بود.

تاریخ اجرای احکام اصلاحیه

با توجه به اینکه به موجب دادنامه اخیر، مصوبات شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد (هر دو) از زمان تصویب ابطال شده اند و قبل از آن نیز دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی در این خصوص به موجب دادنامه دیگری ابطال شده بود، عملاً اصلاح احکام کارگزینی کارمندان مشمول بایستی از اول مهرماه سال ۱۴۰۱ اصلاح گردد.

توضیحات تکمیلی

اگر چه وضعیت نامناسب معیشت کارمندان بر کسی پوشیده نیست اما به نظر می رسد دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری افزایش شکاف میان دریافتی کارکنان دولت با نظام های پرداخت متفاوت را در پی داشته که این موضوع خود مصداق تبعیض ناروا میان مستخدمین دولت است.

با توجه به عدم پیش بینی بار مالی ناشی از اصلاحات مزبور در احکام کارگزینی، بخشی از دستگاه های اجرایی با چالش تامین اعتبار مواجه خواهند شد.

نظر به پوشش گسترده دادنامه موصوف که آنرا را کم نظیر یا حتی بی نظیر نموده است و از طرفی عدم پیش بینی بار مالی ناشی از اجرای آن، آیا اصلاح احکام کارگزینی، مصداق تعهد زائد بر اعتبار بشمار نمی آید؟

نویسندگان: تیم کارشناسی مجله کارگزینی

اینستاگرام مجله کارگزینی

https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa

تلگرام مجله کارگزینی

http://t.me/+eRSSofhaSpo4ZGNk

بله مجله کارگزینی

https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk

ایتا مجله کارگزینی

https://eitaa.com/joinchat/2472476892Cc49c00e72f

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *