تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

گزارش آماری دعاوی طرح شده حوزه اداری و استخدامی در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۲ (پاورپوینت)

مجله کارگزینی – گزارش آماری دعاوی طرح شده حوزه حقوق اداری در دیوان عدالت اداری (از جمله تبدیل وضعیت استخدامی، اعتراض به نتایج آزمون استخدامی، الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی و …) طی سال ۱۴۰۲ به تفکیک موضوع و تعداد پرونده به شرح ذیل می باشد:

پرونده های وارده  از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱  لغایت  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

ردیف

موضوع

تعداد پرونده

۱

الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی

۶،۵۰۶

۲

الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان

۴،۴۴۰

۳

الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران

۳،۸۵۲

۴

الزام به پذیرش و استخدام

۲،۱۲۲

۵

الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران

۱،۹۹۶

۶

الزام به تبدیل وضعیت قراردادی پیمانی

۱،۷۰۰

۷

دستور موقت

۱،۳۴۸

۸

ابطال در راستای ماده ۹۲

۱،۰۹۹

۹

اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی

۷۱۴

۱۰

تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی)

۶۲۲

۱۱

درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت)

۵۹۲

۱۲

الزام به پذیرش و استخدام ایثارگران و جانبازان

۵۵۴

۱۳

الزام به اعاده به خدمت کارکنان/بازگشت به کار

۵۳۸

۱۴

الزام به تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

۴۱۵

۱۵

الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرحی به رسمی آزمایشی

۳۹۱

۱۶

اعتراض به نتیجه مصاحبه استخدامی

۲۸۴

۱۷

الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه

۲۶۸

۱۸

الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان

۲۳۳

۱۹

اعتراض به حکم کارگزینی و الزام به اصلاح آن در دستگاه های اجرایی

۲۱۲

۲۰

الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی

۱۹۲

۲۱

الزام به اعمال سهمیه در آزمون

۱۴۳

۲۲

الزام به تمدید قرارداد استخدامی کار معین

۱۲۸

۲۳

الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران

۱۱۵

۲۴

اعتراض به رای قطعی صادره از هسته/هیات گزینش

۱۱۲

۲۵

الزام به شروع به کار پس از انجام آزمون استخدامی

۱۰۷

۲۶

الزام به احتساب مدرک تحصیلی در دستگاه های اجرایی

۸۶

۲۷

الزام به پرداخت ما به التفاوت

۸۵

۲۸

الزام به احتساب سنواتی خدمتی

۶۵

۲۹

الزام به ارتقای رتبه با پست سازمانی دستگاه های اجرایی

۶۵

۳۰

اعتراض به حکم انتقال/ تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان

۶۲

۳۱

الزام به پذیرش و استخدام معلولان

۵۸

۳۲

الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران

۵۶

۳۳

الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران

۵۵

۳۴

اعتراض به حکم کارگزینی و الزام به اصلاح آن در دستگاه های اجرایی

۵۴

۳۵

الزام به اعاده پست سازمانی و احقاق کلیه حقوق

۵۳

۳۶

الزام به پرداخت ما به التفاوت

۵۳

۳۷

اعتراض به کسر حقوق و مزایا و استرداد آن

۴۹

۳۸

اعتراض به پذیرش بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

۴۳

۳۹

ابطال در راستای ماده ۸۰

۴۳

۴۰

الزام به اصلاح حکم بازنشستگی

۴۰

۴۱

الزام به احتساب سنوات خدمتی

۳۸

۴۲

الزام دستگاه های اجرایی به پرداخت حق بیمه و الزام تامین اجتماعی به دریافت و ایجاد سابقه

۳۶

۴۳

الزام به پرداخت حقوق و مزایای مدرک تحصیلی بالاتر

۳۴

۴۴

الزام به پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی اب و هوا

۳۰

۴۵

الزام به نقض حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت

۳۰

۴۶

درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت)

۲۹

۴۷

الزام به انتقال محل خدمت

۲۹

۴۸

الزام تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی

۲۷

۴۹

تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی)

۲۷

۵۰

الزام به اجرای حکم انتصاب و به کارگیری در پست سازمانی

۲۶

۵۱

الزام به پذیرش و استخدام

۲۶

۵۲

الزام به اصلاح عنوان شغلی

۲۶

۵۳

الزام به احتساب سوابق بیمه ای در احکام کارگزینی کارکنان

۲۶

۵۴

اعتراض به تغییر پست سازمانی و کم شدن حقوق و مزایا

۲۶

۵۵

الزام به تمدید قرارداد استخدامی پیمانی

۲۵

۵۶

الزام دستگاه به پرداخت حق بیمه و الزام صندوق بیمه ای به دریافت و ایجاد سابقه

۲۵

۵۷

اعتراض به رای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

۲۴

۵۸

الزام به صدور گواهی حضور در جبهه

۲۴

۵۹

الزام دستگاه های اجرایی به پرداخت حق بیمه و الزام تامین اجتماعیبه دریافت و ایجاد سابقه

۲۳

۶۰

اعتراض به تصمیم مقام اداری و صدور حکم اخراج

۲۳

۶۱

الزام به ارزیابی براساس نمره تراز اکتسابی آزمون

۲۲

۶۲

الزام به تبدیل وضعیت رسمی  آزمایشی به رسمی قطعی

۲۰

۶۳

الزام به اعمالی یک مقطع تحصیلی بالاتر

۲۰

۶۴

الزام به پذیرش و استخدام ایثارگران و جانبازان

۲۰

۶۵

الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت

۱۹

۶۶

مطالبه خسارت دادرسی همزمان با خواسته اصلی

۱۹

۶۷

اعتراض به تنزل پست

۱۹

۶۸

تقاضای رسیدگی به استنکاف مقام اداری از اجرای رای هیات عمومی   ( معاون توسعه دستگاه )

۱۹

۶۹

الزام به پرداخت حق بیمه و الزام صندوق بیمه ای به دریافت و ایجاد سابقه

۱۸

۷۰

الزام به اعاده به خدمت کارکنان/ بازگشت به کار

۱۸

۷۱

الزام به پرداخت فوق العاده ویژه در موارد خاص

۱۷

۷۲

اعاده به خدمت جانبازان وفق ماده ۴ قانون تسهیلات اجتماعی جانبازان

۱۷

۷۳

الزام به برقراری حال اشتغال مستخدمین ایثارگر (شهید جانباز، و …)

۱۷

۷۴

الزام به پردخت حقوق و مزایای معوقه

۱۶

۷۵

الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت

۱۹

۷۶

الزام تامین اجتماعی به پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای

۱۵

۷۷

الزام به پرداخت مزایای خدمت در مناطق محروم ودورافتاده جنگی

۱۵

۷۸

اعلام تعارض آرا(ماده۸۹)

۱۴

۷۹

الزام به تبدیل ایام انفکاک/ بیکاری و بلاتکلیفی به انتصاب و پرداخت حقوق و مزایای این ایام

۱۲

۸۰

الزام به پرداخت مزایای همترازی

۱۲

۸۱

الزام به برقراری حقوق وظیفه

۱۲

۸۲

مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی

۱۱

۸۳

الزام  به پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف

۱۱

۸۴

الزام به برقراری مزایای تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد

۱۱

۸۵

اعتراض به تنزل رتبه کارکنان

۱۱

۸۶

الزام به اعطای تسهیلات رفاهی در دستگاه های اجرایی

۱۰

۸۷

الزام به برقراری مستمری بانشستگی

۱۰

۸۸

الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و جنگی

۱۰

۸۹

الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرحی به رسمی ایثارگران

۹

۹۰

الزام به پرداخت فوق العاده ایثارگری

۷

 

و …

جمع کل

۳۱۴۵۹

اهم پرونده های مربوط به حوزه ایثارگران

ردیف

موضوع

تعداد پرونده

۱

الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان

۴،۴۴۰

۲

الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران

۳،۸۵۲

۳

الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران

۱،۹۹۶

۴

الزام به پذیرش و استخدام ایثارگران و جانبازان

۵۵۴

۵

الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان

۲۳۳

۶

الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران

۱۱۵

۷

الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران

۵۶

۸

الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران

۵۵

۹

الزام به صدور گواهی حضور در جبهه

۲۴

۱۰

اعاده به خدمت جانبازان وفق ماده ۴ قانون تسهیلات اجتماعی جانبازان

۱۷

۱۱

الزام به برقراری حال اشتغال مستخدمین ایثارگر (شهید جانباز و …)

۱۷

۱۰ موضوع پرتکرار در ۱۰ دستگاه اجرایی با بیشترین ورودی پرونده در دیوان عدالت اداری

ردیف

موضوع شکایت

دستگاه طرف شکایت

فراوانی در ۹ ماهه سال جاری

۱

اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۳۵۶۸

۲

الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی

دستگاه های زیرمجموعه رییس جمهور

۶۳۶۳

۳

الزام به اصلاح عنوان شغلی

سازمان تامین اجتماعی

۵۲۲۶

۴

اعتراض به رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

شهرداری

۴۱۶۴

۵

اعتراض به رأی کمیسیون تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری

وزارت کشور

۳۲۰۶

۶

الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و جنگی

وزارت آموزش و پرورش

۲۲۸۹

۷

الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و جنگی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۹۵۶

۸

اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی

وزارت امور اقتصاد و دارایی

۱۸۸۶

۹

الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی

وزارت راه و شهرسازی

۱۲۳۸

۱۰

درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری)

وزارت جهاد کشاورزی

۶۰۵

جدول مقایسه ای توزیع فراوانی دادخواست های وارده به دیوان عدالت اداری

واحد قضایی

وارده واقعی

سال ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۲

نرخ رشد

دیوان عدالت اداری

۱۷۰۷۷۶

۱۶۵۷۷۴

۲/۹ –

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *