تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

راهنمای صدور احکام سال ۱۴۰۳ در وزارت آموزش و پرورش + PDF

نقل و انتقال معلمان

دانلود فایل راهنمای صدور احکام افزایش ضریب سال ۱۴۰۳ در وزارت آموزش و پرورش

مجله کارگزینی _ نگارش ۱۶۳۴

راهنمای صدور احکام سال ۱۴۰۳ در وزارت آموزش و پرورش

۱- افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱

۲- افزایش حقوق پرسنل روحانی وظیفه از مورخه ۱۴۰۲/۹/۱

۳- ایجاد رویداد ۱۹۸( انتصاب بدون حقوق و مزایا ) برای نیروهای مامور ورودی از ارگان دیگر

راهنمای نگارش :

به منظور وحدت رویه هنگام صدور احکام تغییر ضریب سال ۱۴۰۳ توجه به نکات ذیل ضروری میباشد (رعایت ترتیب روالهای ذکر شده الزامی است).

۱- نصب سیستم جدید (نگارش ۱۶۳۴ سیستم پرسنلی) (هنگام اولین ورود به سیستم پرسنلی با توجه به تعداد پرسنل ممکن است نیاز به زمان بیشتری باشد بنابراین سیستم را خاموش یا عملیات را کنسل ننمائید)

۲- اطمینان از صدور حکم ۱۸۴ (اعطای سنوات ارفاقی) جهت پرسنل استثنائی . (در صورتی که از نظر مسئول امور اداری منطقه سنوات ارفاقی درست انجام نشده، مسئول امور اداری میتواند از قسمت صدور احکام (فردی) برای پرسنل مورد نظر، رویداد ۱۸۴ را اجرا کرده و با مسئولیت خود سنوات پرسنل را وارد نماید .

**صدور حکم ۱۸۴ حتما میبایست قبل از اجرای” عملیات پایان سال “باشد در غیر اینصورت سنوات ارفاقی (حداکثر ۷۲ روز) در محاسبه امتیاز شاغل تاثیر ندارد.

۳-استخراج دوره های ضمن خدمت از سیستم LTMS و درج آن در سیستم پرستلی از طریق گزینه امکانات جانبی / ارتباط با پایگاهها / دریافت تغییرات جداول عمومی از پایگاه / دورههای ضمن خدمت سال ۱۴۰۲ ( توجه سیستم در هر بار دریافت دوره های ضمن خدمت، رکوردهای قبلی دریافتی مربوط به سال انتخابی را حذف و رکوردهای جدید را جایگزین می نماید)

– جهت دریافت ضمن خدمت پرسنل انتقالی ورودی که در سال ۱۴۰۲ در هر دو منطقه مبدا و مقصد ضمن خدمت داشته اند ، باید از طریق گزینه امکانات جانبی / ارتباط با پایگاهها / دریافت تغییرات جداول عمومی از پایگاه / دورههای ضمن خدمت / سال ۱۴۰۲ اقدام نمایید.

– سیستم جمع کلیه دوره های آموزشی را که در طول سال ۱۴۰۲ ایجاد گردیده را ملاک محاسبه افزایش امتیاز شاغل جهت سال ۱۴۰۳ ، قرار می دهد.

– در صورتی که فرد دارای مجموع دورههای آموزشی بیش از ۱۰۰۰ ساعت ،باشد سیستم سقف ساعات آموزش در زمان محاسبه امتیاز شاغل را کنترل میکند.

از آنجا که صدور احکام تجمعی تغییر ضریب سالیانه، صرفا یکبار امکان پذیر میباشد . لذا می بایست هنگام صدور حکم دوره های آموزشی مربوط به سال ۱۴۰۲ وارد سیستم شده باشد تا در محاسبه امتیاز شاغل دخیل باشد بنابراین امکان صدور حکم تغییر ضریب در دو مرحله ( مرحله اول بدون در نظر گرفتن ساعات ضمن خدمت و مرحله بعدی با احتساب ساعات ضمن خدمت ) وجود ندارد.

به منظور درج یکسان شرح حکم تجمعی شرح پیشنهادی ستاد در بخش پیش فرض حکم تجمعی (حکم شماره ۹۴) ایجاد و قابل استفاده باشد. حتی المقدور از این شرح استفاده نمائید و در صورت نیاز نید آن را به دلخواه تغییر دهید.

توجه به نکات ذیل قبل از انجام عملیات پایان سال الزامی است :

۴- گزینه عملیات” پایان سال / / محاسبه سنوات تا ابتدای سال جاری ” را اجرا نمائید.

در ابتدای اجرای عملیات پایان سال سیستم لیست پرسنل دارای احکام” نیاز به اصلاح “را نمایش میدهد. بالطبع عدم صدور احکام اصلاحی این پرستل ، منجر به عدم انجام عملیات پایان سال برای این پرسنل می گردد .

پس از اجرای عملیات پایان سال با توجه به وضعیت پرسنلی و احکام صادره در طول سال ۱۴۰۲ ، سیستم جدول” اصلاح جدول سابقه سالیانه کارمند “را بروز میکند .(در بخش جداول)

۵- با اجرای بخش گزارش / گزارشهای آماده / گزارش “کنترل سوابق دولتی در ابتدای سال قبل و جاری ” ، پرسنلی که در طول سال ۱۴۰۲ کمتر و یا بیش از ۱۲ ماه کارکرد دارند نمایش داده میشوند) امکان چاپ و مرتب سازی فیلدهای گزارش وجود دارد در صورت اشکال می بایست با مراجعه به جدول ” سابقه سالیانه کارمند” نسبت به اصلاح سنوات اینگونه پرسنل اقدام نمائید.

۶- در صورتی که پرسنل بیش از دو فرزند دارد و تاریخ تولد حد اقل یکی از فرزندان بیشتر از ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ باشد. برای برخورداری از می مزایای حق عائله مندی و اولاد ( مصوب شده برای فرزند سوم و بیشتر)، مسئول امور اداری منطقه باید در قسمت اطلاعات پرسنل در بخش افراد تحت تکفل ، مشخصات تمام فرزندان تحت تکفل پرسنل را ثبت نمایند.

نکته بسیار مهم :

-بعد از اصلاح جدول سابقه سالیانه کارمند نبایستی عملیات پایان سال(/ محاسبه سنوات تا ابتدای سال جاری ) را مجددا

  اجرا نمائید.

نحوه صدور حکم تجمعی

به منظور صدور احکام تغییر ضریب سال ۱۴۰۳ ، در گزینه” صدور احکام تجمعی ” پرسنل واجد شرایط را انتخاب و با تاریخ اجرای ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ و انتخاب گزینه” محاسبه مجدد امتیازها” نسبت به صدور احکام پرسنل انتخابی ، اقدام نمایید.

در حین صدور حکم تجمعی به موارد فوق توجه نمائید :

– در صفحه دریافت اطلاعات” نوع حکم تجمعی” را تغییر حقوق و مزایا (۹۴) انتخاب نمائید.

– در صورتی که گزینه ” محاسبه مجدد امتیازها “را تیک زده باشید سیستم” امتیاز شاغل ” را بروز میکند ( بر اساس سابقه دولتی ، تجربی ساعات ضمن خدمت طی شده. سوابق سرپرستی یا مدیریت در طول سال ۱۴۰۲ ) بنابر این در اولین حکم تجمعی سال ۱۴۰۳ به منظور افزایش امتیاز شاغل میبایست فیلد ” محاسبه مجدد امتیاز ها “را تیک زده باشید.

پرسنل مقاطع استثنائی دارای حکم ۱۸۴ علاوه بر امتیاز مربوط به سنوات تجربی و دولتی دیگر پرستل از امتیاز سنوات ارفاقی (حداکثر ۲ ماه و ۱۲ روز)

برخوردار می شوند.

به منظور محاسبه صحیح” امتیاز شاغل “سرپرستی و … را بدقت انجام داده باشید.

می بایست کلیه مراحل ذکر شده در این مستند ( بروزآوری امتیاز ضمن خدمت، سوابق مدیریت یا سرپرستی … ) را بدقت انجام داده باشد.

افراد انتخاب شده جهت صدور حکم را بر اساس نوع استخدام و وضعیت جاری و دیگر فیلدها انتخاب نمائید. سعی کنید افراد انتخابی به تعداد خیلی زیاد نباشد تا بتوان حداکثر کنترل را در خصوص پرسنل انتخابی رعایت نمود.( ضمنا “بدلیل تفاوت فرمت حکمی پرسنل رسمی با پیمانی میبایست احکام این پرسنل را جداگانه صادر نمود).

دیگر تغییرات این نگارش بشرح ذیل می باشد:

– مبنای صدور احکام سال ۱۴۰۳ تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ ت ۶۲۴۶۰ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیئت محترم وزیران و نامه شماره ۷۱۰/۴۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ امور اداری وزارت میباشد و روال صدور حکم به شرح ذیل می باشد

در ابتدا سیستم با توجه به دستورالعملهای مربوطه امتیاز فرد در ابتدای سال ۱۴۰۳ را محاسبه و سپس ضریب ۴۸۲۹ را بر روی آن اعمال . نماید. چنانچه سرجمع حکم فعلی (به استثنای فوق العاده رتبه بندی کد پرداختی۱۲۵) کمتر از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود، مابه التفاوت تفاوت ریالی را بعنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ق ب سال ۱۴۰۳ کد (۱۲۸) پرداخت مینماید .

بر اساس بند ۵ تصویب نامه، کد پرداختی ۱۲۸ ثابت نبوده و با افزایشهای بعدی مستهلک میگردد.

بر اساس بخشنامه های صادره، پرسنل شاغل در پستهای مدیریتی در طول سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵۷۵ امتیاز و پرسنل شاغل در پستهای” سرپرستی” به مقدار ۷۸.۷۵ امتیاز به حق شاغل اضافه می گردد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزئ (۱) بند ” الف ” تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند” ی “تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق ، براساس مبالغ مندرج در احکام کارگزینی سال ۱۴۰۰ میباشد ، در نتیجه بندهای ۱۱۵ و ۱۱۶ احکام صادره نسبت به حکم قبلی کاهش مبلغ خواهند داشت.

در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب ۲۹۰۰) و (۱۷۸۰) امتیازو برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی ،جمعیت – مصوب ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان چهارده میلیون و چهار هزار و صد )۱۴.۰۰۴.۱۰۰  ریال و هشت میلیون و پانصد و نود و پنج هزار و ششصد و بیست (۸.۵۹۵.۶۲۰) ریال تعیین میگردد.

تبصره : برای کارکنان دارای فرزند سوم و بیشتر تحت تکفل ، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب (۳۷۷۰) و (۲۳۱۴) امتیاز و برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب جلسه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به ترتیب به میزان هیجده میلیون و دویست و پنج هزار و سیصد و سی (۱۸۲۰۵.۳۳۰) ریال و یازده میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و شش (۱۱.۱۷۴.۳۰۶) ریال تعیین میگردد (مهم : برای برخورداری از مزایای بند فوق باید تاریخ تولد فرزندان سوم و بعد از آن بیشتر از ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ باشد)

جهت صدور حکم ضریب ۱۴۰۳ از شرح حکم استاندارد )ارسالی از ستاد( که در سیستم تعبیه شده است. استفاده نمائید. شرح حکم : ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید قطر، به استناد مصوبه شماره ۳۰۳۴/ت ۶۲۴۶۰ھ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیات محترم وزیران ) ضریب ۴۸۲۹) بدین وسیله حقوق و مزایای شما به شرح ردیفهای ۲۱ و ۲۲ این حکم تعیین و برقرار می گردد که با رعایت مقررات اداری و مالی از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت می باشد / مجله کارگزینی

مطالب پیشنهادی

kargozin.com وب‌سایت

‫8 نظر

 • باقر گفت:

  در قانون بودجه تصویب شده مجلس و دستورالعملی که دولت برای افزایش حقوقها تصویب و اعلام کرد به تاریخ تولد فرزند سوم برای مشمول شدن حق عائله مندی و حق اولاد به میزان ۳۰ درصد بیشتر اشاره نشده بود اما بازهم آموزش و پرورش تبعیض قائل شد این اقدام غیر قانونی است چون در قانون مصوب مجلس به ماده ۱۶ قانون جوانی جمعیت اشاره شده که این ماده هم دستگاهها و نیروهای مشمول را بیان کرده و هیچ قید دیگری ندارد .
  بررسی فرمایید آیا در دیگر دستگاهها و ادارات هم همانند آموزش و پرورش با این ماده قانونی برخورد شده است و همکارانشان را محروم کرده اند ؟

 • Bk گفت:

  سلام و وقت بخیر…
  بنظر اراده مقنن در خصوص موضوع جمعیت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متجلی بوده و با توجه به عدم عطف به ماسبق شدن قوانین، هرگونه تسهیلات و امتیازات از تاریخ تصویب قانون مزبور – آبان ١۴٠٠- ببعد قابل تعمیم است.
  چنانچه موعدی برای این امر قائل نشویم به هر فرزند سومی که کماکان تحت کفالت باشد (خصوصا فرزندان اناث) و با هر سنی این تسهیلات تعلق گرفته که با مقصود نظر مقنن و سیاستهای کلی جمعیت در تغایر می باشد.
  بنابراین بنظر؛ کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارکنانیِ بصورت مضاعف محاسبه می شود، که فرزند سوم آنان بعد از آبان ١۴٠٠ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور ) متولد شده باشد.

  • باقر گفت:

   این موضوع در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان مجلس تصویب شده و شامل مشمولان ماده ۱۶ قانون جوانی جمعیت میشود در ماده ۱۶ هم کارکنان رسمی دستگاههای اداری را احصا کرده است و هیچ قید دیگری مانند تاریخ تولد فرزندان مشمولان ذکر نشده است ضمنا در آئین نامه مصوب دولت هم هیچ قیدی جز ماده ۱۶ نیامده است

 • عباس دولت یاری گفت:

  سلام وقت بخیر
  ببخشید
  ورودی مهر ۱۴۰۲ از استخدامی های ماده ۲۸ که اسفندماه ۱۴۰۲ مدارک رتبه بندیشون رو بارگزاری و تایید شده و تو سایت مای مدیا رتبه آموزشیار رو دریافت کردن چه زمانی باید واسشون حکم زده بشه و حکم دریافت کنند؟
  باید همزمان با افزایش حکم فروردین ماه واسشون حکم رتبه بندی که گرفتن واسشون زده بشه؟

 • عباس دولت یاری گفت:

  سلام
  سلام و عرض ادب
  ورودی استخدامی ۱۴۰۲ ماده ۲۸ هستم.
  تو سایت LTMS ضمن خدمت فرهنگیان امسال ۴۰۰ساعت ضمن خدمت گذروندم ولی این ۴۰۰ ساعت ضمن خدمت گذرونده شده تو سایت پرسنلی که مسئول کارگزینی طبق اون حکم رو میزنه واسم، نشون داده نمیشه که از طرف کارگزینی امتیاز ساعت ضمن خدمت گذرونده تو حکم محاسبه کرد، چکار باید کرد؟

  مسئول کارگزینی گفتن ساعت ضمن خدمتی رو که گذروندی تو سامانه پرسنلی نمایش داده نمیشه که امتیازش تو حکم و حقوق اعمال بشه، واسه همین مسئول کارگزینی من رو فرستادن پیش مسئول ضمن خدمت که سامانه ضمن خدمت من رو از تنکابن به محمودآباد تغییر داد.

  ولی باز ساعت ضمن خدمت من تو سایت پرسنل که کارگزینی باید حکم بزنه نمایش داده نمیشه
  خواستن از طریق hrm به صورت دستی ساعات ضمن خدمت رو دستی وارد کنند که باز سامانه خطا میزد

  با سپاس
  ممنون اگر راهنمایی فرمایید

  همکار انتقالی از تنکابن به محمودآباد هستم
  لطفا کامل توضیح بدین که همکار کارگزینی چکار کنه چون بلد نبود چکار کنه

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *