تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

شناسنامه قانون

شناسنامه قانون بخشی از سایت مجله کارگزینی است که در آن قوانین و مقررات حوزه قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون کار و تأمین اجتماعی گردآوری شده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری

بخشنامه استقرار بانک اطلاعات مدیران (بام)

پیش نویس بخشنامه استقرار بانک اطلاعات مدیران (بام) دانلود فایل PDF پیش نویس بخشنامه (کلیک کنید) بخشنامۀ استقرار بانک اطلاعات مدیران (بام)  در اجرای مواد (۲) و (۶) دستورالعمل اجرایی…

دستورالعمل اجرایی مدیریت عملکرد کارکنان ۱۴۰۳

دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجله کارگزینی – سازمان اداری و استخدامی کشور پیش نویس دستورالعمل احرایی مدیریت عملکرد کارکنان دستگاه های اجرایی…

کمک معیشت ایثارگران و معلولان در سال ۱۴۰۳

کمک معیشت ایثارگران و معلولان در سال ۱۴۰۳ دانلود فایل PDF دستورالعمل پرداخت کمک معیشت ایثارگران و معلولان در سال ۱۴۰۳ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده…

قانون تجارت

قانون تجارت

باب اول- تجار و معاملات تجارتی ماده ۱– تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲– معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱) خرید یا تحصیل…

قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملیدر معانی مشروح ذیل است: الف- دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: دستگاه ها و نهادهای موضوع…

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل اول: کلیات ماده­ ۱- اختصارات و اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است: الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران…

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشور

‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ فصل اول– تعاریف ماده ۱– بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش…

قانون اجرای احکام مدنی + اصلاحات

قانون اجرای احکام مدنی، مشتمل بر ۱۸۰ ماده مصوب یک آبان ماه سال ۱۳۵۶ است. مجله کارگزینی – اجرای احکام مدنی، به معنای اجرایی شدن رای صادره از سوی دادگاه،…